โทร : 061 545 8889 LineID : tanatestate 

  5 องค์กรวิชาชีพสถาปัตย์ ยื่นจดหมายถึงรัฐบาล จี้ทบทวนโครงการทางจักรยานคนเมืองริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คำนึงถึงผลดี-ลบ ต่อประชาชนให้ถี่ถ้วน
       
       สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย (TUDA) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ร่วมกันลงนามในจดหมายเพื่อยื่นต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขอให้ทบทวนการก่อสร้างโครงการทางจักรยานคนเมืองริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นระยะทางฝั่งละ 7 กิโลเมตร รวม 14 กิโลเมตร ความว่า
       
       “อยากให้รัฐบาล และคณะทำงานได้ทบทวนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนว 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีทั้งวัด โบราณสถาน ชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าอนุรักษ์ สถานที่ราชการ และพื้นที่เอกชน จึงไม่ควรทำอย่างรีบเร่งอย่างที่เป็นอยู่ แต่ควรมีการศึกษารายละเอียด ผลกระทบต่างๆอย่างเป็นระบบ ไม่วาจะเป็นต่อวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อม การป้องกันน้ำท่วม รวมไปถึงผู้รับผิดชอบดูแลหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป การให้ชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโครงการ นอกจากจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้ว ยังสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนในไทยซึ่งความผูกพันกับสายน้ำมายาวนาน ซึ่งกรุงเทพมหานคร กำลังจะใช้จุดแข็งตรงนี้ผลักดันให้พื้นที่อันเป็นภูมิทัศน์วัฒนธธรมแห่งแม่น้ำเจ้าพระยานี้เป็นมรดกของโลก”
       
       แต่การสร้างเส้นทางนี้อาจจะทำลายวิถีชีวิตอันป็นรากเหง้านั้นลงก็เป็นได้ รวมไปถึงขอให้ทบทวนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เนื่องจากในกรุงเทพมหานครนั้นสามารถสร้างเส้นทางจักรยานในเส้นทางอื่นได้ด้วยการลงทุนที่น้อยกว่ามาก หรืออาจจะสร้างโครงการนำร่องเฉพาะพื้นที่เพื่อศึกษารายละเอียดที่เหมาะสมก่อนก็ได้
       
       ทั้งนี้ ทั้ง 5 องค์กรยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะคัดค้านการก่อสร้างโครงการทางจักรยานคนเมืองริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใด หากแต่ขอให้มีการทบทวนถึงประโยชน์ที่จะตกเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสำคัญ

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์