ที่ดินซอยกันตนา เป็นที่ดินเปล่า ถ.บางใหญ่ - บางคูลัด (ซ.กันตนา)

ทรัพย์สวย ราคาดี

ที่ดินซอยกันตนา เป็นที่ดินเปล่า ถ.บางใหญ่ - บางคูลัด (ซ.กันตนา)